STORED PROCEDURE ای که با encryption کار میکند
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸   کلمات کلیدی: stored procedure ،sql server ،encryption ،insert

یک STORED PROCEDURE ای که عملیا تهای Delete ,Search,Update,Insert  را برای  table  های یک دیتابیس که این stored procedure  روی آن اجرا شود را انجام دهد .

encryption   هم انجام دهید تا تصادفا" تغییر نکند .

برای دریافت دیتابیس با ایمیل ahmadi19126@yahoo.com تماس بگیرید تا در اسرع وقت در اختیار شما قرار بگیرید.